top of page
  • Obrázek autoraLucie Smolka

Umělá inteligence a autorská práva: Výzva naší doby

Ahoj, milovníci práva a technologií! Máte rádi ten pocit, když se právo střetává s nejnovějšími technologickými výzvami? Jednou z nejzaj


ímavějších otázek dnešní doby je: Jak se vypořádat s autorskými právy v době umělé inteligence (AI)?[1]


Podle aktuálního znění autorského zákona v České republice je autorem díla vždy fyzická osoba[2]. AI, přes veškerý svůj ohromující potenciál, zatím nezískala právní status, který by jí umožnil být držitelem autorských práv.


Ale co když AI vytvoří něco úžasného? Kdo je skutečným autorem? Je to programátor, který vytvořil AI? Nebo je to organizace, která AI vlastní? Nebo snad osoba, která zadává AI konkrétní úkoly nebo dotazy? Toto jsou otázky, které nás jako právní geeky fascinují a které se snažíme pro vás rozluštit. Vezměme si jako příklad situaci, kdy někdo prodává obrázky generované AI. Kdo je v tomto případě autorem? A kdo má právo na zisk z prodeje? To jsou výzvy, které právní rámec musí ještě řešit.


Podívejme se na OpenAI a její modely, jak


o je GPT-3 a GPT-4. OpenAI se postavilo na stanovisko, že texty generované těmito modely nejsou chráněny autorskými právy, protože vznikají automaticky bez lidské kreativity[3]. A co když tyto modely používají texty odjinud? Skutečnost je taková, že se učí z velkého množství textu, který může obsahovat autorská díla třetích stran. Ale nebojte, nejedná se o plagiátorství! Modely se učí struktury, vzorce a informace, ale nekopírují texty přímo.

Pokrok v technologii AI přináší nové výzvy v oblasti autorských práv[4]. Jako právní geekové sledujeme poslední trendy a právní změny a rádi se pustíme do diskuse o těchto fascinujících tématech. Tato oblast je stále v pohybu a je plná nezodpovězených otázek. Ale bez ohledu na to, jak se situace vyvine, jedno je jisté: technologický pokrok nás nenechává nikdy nudit. Zůstaňte s námi, abyste byli v obraze! [1] Pro hlubší pochopení problému autorských práv a umělé inteligence lze odkazovat na knihu "Computers and Creativity: The Road Ahead" od McCormacka a d'Inverno.

[2] Autorské právo v České republice je regulováno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak je aktuálně znění.[3] Podmínky použití textů generovaných GPT-4 jsou stanoveny v licenční dohodě OpenAI. Pro pochopení, jak modely GPT-3 a GPT-4 fungují a jak jsou natrénovány, můžete navštívit stránku OpenAI. [4] Případ Vereniging Buma v. KaZaA BV, rozhodnutý Hoge Raad der Nederlanden (nejvyšší soud Nizozemska) v roce 2005, je jedním z klíčových případů v oblasti digitálních autorských práv.

[Tento článek byl generován pomocí modelu GPT-4 od OpenAI a zveřejněn ohromenými právníky Lawado | law of ideas]
Comments


bottom of page