top of page
  • Obrázek autoraLucie Smolka

Ochrana dětí a internet: sdílení fotografií

Samo sdílení fotografií dětí na internetu, jedná-li se např. o fotografie v plavkách a zejména pokud jsou snímky veřejně dostupné, je problematické a ohrožuje soukromí a bezpečnost dětí. Pokud se jedná o snímky, které mohou být považovány za ponižující, nedůstojné či vzbuzující erotické fantazie (např. fotografie na nočníku, slintající děti, děti, špinavé od jídla), je to vstupenka k využití fotografií původně nezamýšleným a nevhodným způsobem. Dítětem obecně rozumíme osobu mladší 18 let. Na každou osobu se pak vztahuje právo na soukromí a soukromý život a jejich ochranu. Soukromí dětí musí respektovat nejen cizí osoby, ale také zákonní zástupci dítěte. Právo na soukromí však není absolutní a může kolidovat např. s právem rodiče dítě vychovávat. Obecně by se pak rozsah soukromí dítěte měl zvyšovat s rostoucím věkem a rozumovou vyspělostí. Při sdílení fotografií musí rodiče myslet také na to, že budují tzv. online presence dětí, které zejm. v prvních letech života nemají žádný vliv a v pozdějším věku s vybudovaným obrazem nemusí souhlasit, což vede mj. k rozporům s rodiči (výzkum EU Kids Online 2020).

 

V případě porušení práva na soukromí dítěte a jednání v rozporu s nejlepším zájmem dítěte může soud rodiči nařídit, aby se zdržel zveřejňování fotografií nezletilého na sociálních sítích, pokud to slouží k ochraně zájmů této nezletilé osoby. V EU existují případy, které se dostaly před soud, kdy rodiče dětí, kteří fotografie sdíleli, museli fotografie či videa z internetu odstranit, případně zaplatit pokutu. Např. ve Francii může být za zveřejnění intimních fotografií dětí uložena pokuta v přepočtu až milion korun a uložen trest odnětí svobody až na jeden rok.


Sdílení na sociálních sítích povolujících erotický obsah Zejména na sítích, sloužících k šíření erotického obsahu (OnlyFans a další), může docházet až k naplnění skutkových podstat trestných činů výroby a nakládání s dětskou pornografií, k šíření dětské pornografie. Zároveň se bude často jednat o porušení podmínek dané sociální sítě, která se rovněž proti nařčení z šíření dětské pornografie brání v podmínkách, které každý uživatel sítě musí při registraci přijmout. Řada sítí takové fotografie rovnou maže nebo neumožňuje zveřejnit. Zároveň úložiště nebo síť, která existenci dětské pornografie zjistí, má povinnost nahlásit takovou skutečnost orgánům činným v trestním řízení.

 

Zároveň samy děti mohou být šiřiteli dětské pornografie. Věková verifikace formou odkliknutí tlačítka plnoletosti nebo zadání potřebného věku není obvykle velkou překážkou. Policie ČR standardně upozorňuje, že fotky malých dětí na internet jednoduše nepatří – s tím se lze jedině ztotožnit, co se týče nejvíce bezpečného přístupu k šíření dětských fotografií. Rodiče se tak vyhnou také potenciálnímu riziku obtěžování, vydírání, kyberstalkingu, kybergroomingu nebo vytváření falešných profilů jejich dětí.


Jak se ke sdílení fotografií rozumně postavit


Je velký rozdíl, a rodiče mezi tím musí důsledně rozlišovat, zda fotografie sdílejí veřejně, pouze s omezenou skupinou osob nebo nahrávají na soukromé úložiště. Pohyb na internetu je běžnou součástí dnešního světa, rodiče dětí ale musí přemýšlet nad tím, jakým službám a s jakými podmínkami ochrany soukromí a osobních údajů fotografie dětí svěřují.

 

Sociální sítě obvykle poskytují možnost nastavit si úroveň ochrany soukromí u jednotlivých zveřejňovaných příspěvků – pouze přátelé, vybraný okruh osob atp. Pokud už rodiče chtějí fotografie dětí sdílet, je vhodné omezit okruh osob, které se mohou k fotografiím dostat, aby k nim nežádoucí osoby neměly přístup. Možné je také vytvořit uzavřenou skupinu a sdílení mimo skupinu zakázat. Příspěvky pak uvidí pouze omezený okruh lidí. Podmínky sítě zároveň často stanoví, že nahrávání intimních snímků porušuje podmínky sítě, a když už uživatel takové fotky nahrává, měl by tak učinit pouze do soukromého alba opatřeného heslem.

 

Aby měli rodiče alespoň určitou formu kontroly nad tím, jaká fotografie jejich dítěte se na sociální síti objeví, mohou si nastavit kontrolu označení dětí na fotografiích a omezit možnost sledování jejich polohy vypnutím geolokačních služeb. Některé sociální sítě mají ve svých podmínkách specifická pravidla pro sdílení fotek dětí a mohou zveřejňování snímků spoře oděných dětí omezovat. Hlavní je ale používat zdravý rozum a sdílení fotografií omezit, a když už, tak vybrat pouze úzkou skupinu osob, která bude mít k fotografiím přístup. Je důležité si uvědomit, že vhledem k vlastnostem internetu, ztrácí částečně člověk nahráním fotografie na internet kontrolu nad jejím šířením. I v případě následného smazání už se fotografie může pohybovat na dalších sítích, skupinách nebo na paměťových discích dalších osob. Rodiče obecně musí při sdílení fotografií respektovat ochranu soukromí dítěte a snažit se, aby nedošlo k újmě na jeho právech i s ohledem k jeho budoucí snaze o sebeurčení a dospělému životu. Naše vyjádření viz také Snímky dětí vedle nahých aktů. K fotkám na české síti se dostane kdokoliv | TN.cz (nova.cz)


Comments


bottom of page