top of page

Naše služby

Poskytujeme širokou nabídku služeb v oblasti práva nových technologií, duševního vlastnictví, práva ve vědě a výzkumy, softwarového práva, práva ochrany osobních údajů a dalších odvětvích.

2 voják, sedět, před, jeden druhého

Příprava právních dokumentů

Vytvoříme pro vás smlouvu o ochraně duševního vlastnictví, licenční ujednání, NDA, smlouvu o SaaS, zpracujeme legislativní návrh týkající se regulace nových technologií, připravíme veškerou potřebnou dokumentaci, a to ať jste startup, malý podnik nebo velká korporace. Naše služby zahrnují také tvorbu smluv týkajících se ochrany osobních údajů, včetně GDPR, a další potřebné dokumenty, které vám pomohou chránit vaše právní zájmy a dosáhnout vašich obchodních cílů.

Museum 2

Přednášky a workshopy

Připravíme vám na míru školení nebo seminář. Každý je navržený tak, aby vám poskytl hlubší porozumění ve vybraných právních oblastech a pomohl vám lépe chápat jejich význam pro vaše podnikání. Poskytneme vám užitečné rady, informace a praktické nástroje, které vám umožní efektivněji pracovat s právními otázkami v oblasti IT&IP a snadněji se v nich orientovat. Díky našim workshopům a seminářům budete lépe vybaveni k tomu, abyste optimalizovali své podnikání a snížili právní rizika. Máme rovněž unikátní znalost v oblasti veřejných licencí, zejm. Creative Commons.

Mladé podnikatelky

Konzultace

Jsme vám k dispozici v rámci osobního poradenství, které vám pomůže řešit konkrétní právní otázky, se kterými se můžete setkat. Ať už se jedná o rychlou jednorázovou konzultaci nebo o pravidelný counseling, rádi vás budeme provázet světem práva myšlenek a nových technologií. Naším cílem je poskytnout jasné a praktické odpovědi na vaše právní dotazy, umožnit vám efektivněji řešit složité právní záležitosti a zajistit, že vaše činnost bude v souladu s platnými právními předpisy.

bottom of page